Van timmerman

tot

astronaut

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Deep learning

Ons doel is het voorbereiden van de kinderen op de toekomst. Van onze kinderen wordt straks veel meer verwacht. Banen voor het leven bestaan bijna niet meer. Onze kinderen zullen hun eigen baan moeten creëren, sollicitatiegesprekken verlopen niet meer zoals 10 jaar geleden, technologie komt steeds meer op de voorgrond. Om de kinderen hierbij te helpen doen wij mee aan het wereldwijde project ‘Deep Learning’.Hieronder zijn de 6 C’s te vinden die ons hierbij kunnen helpen. Wij willen graag deze C’s verbeteren.

Bij Deep Learning gaan we uit van vijf verschillende leerstijlen waar je tussen probeert te wisselen. Bij het ene onderwerp is onderzoekend leren passend en bij een ander onderwerp schakel je over op traditioneel leren.

 • Traditioneel leren:

  • Gericht op onthouden van informatie en kennis

  • Uit het hoofd leren van feiten

  • Reproduceren van inhoud

  • Toetsen gericht op kennisbeheersing

 • Gepersonaliseerd leren:

  • Leren is actief, verbanden leggen

  • Gedifferentieerd, per kind kan het verschillen

  • Coöperatieve werkvormen

  • Persoonlijk eigenaarschap à leerproces begrijpen

 • Onderzoekend leren:

  • Vragen stellen, onderzoek doen

  • Ontwikkelen van onderzoekende houding

  • Verschillende bronnen gebruiken

  • Toetsing is evaluatie van het proces

 • Ontwerpend leren:

  • Relatie tussen thema’s en onderwerpen

  • Kennis op jezelf betrekken

  • Kennis wordt wijsheid

 • Passievol leren:

  • Je bent een toegevoegde waarde aan de omgeving

  • Initiatief en leiderschap

  • Nieuwe toekomst voor de samenleving vanuit je eigen visie

Sciencelab

In ons Sciencelab kunnen kinderen zich ontwikkelen tot “wetenschapper” of “techneut” en kunnen ze volop ontdekken en leren. Het lab is zo ingericht dat alle kinderen van kleuter tot groep 8 leerling er kunnen ontdekken en leren. Naast de technische vaardigheden leren de kinderen hier ook samenwerken, ontwerpen, denken in kansen en mogelijkheden, gaan ze aan de gang met “echte” problemen en creatief denken. Het thema luidt dan ook:

“Van timmerman tot astronaut”.

Er zijn 4 plekken waar de kinderen kunnen werken.

1. “Building and design”, een plek waar kinderen volop allerlei ontwerpen kunnen maken, zowel op tekening als op de computer. Er is dan de mogelijkheid om deze ontwerpen te gaan maken, door te timmeren, te zagen etc., maar we hebben ook een mogelijkheid om de ontwerpen uit te printen met 1 van onze 3D-printers.

2. “Robotica and Programming”. Hier leren de kinderen omgaan met robots, leren ze de toepassing van de robot en leren ze procesdenken, omdat ze problemen op moeten lossen door de robot zo te programmeren dat hij bijvoorbeeld over een brug kan lopen of dat hij niet om kan vallen. Ook leren kinderen hierbij welke toepassingen de robots allemaal gebruikt (gaan) worden nu en in de toekomst.

3. “Domotica and Electricity”. Hier leren kinderen omgaan met stroom, het denken in stroomprocessen en hoe het “huis van de toekomst” eruit gaat zien v.w.b. elektronica.

4. “Het laboratorium”. De plek waar kinderen allerlei scheikundige proefjes uit voeren, op het niveau van de basisschool. De wereld van verwondering.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

of op Twitter