Van timmerman

tot

astronaut

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Missie en visie

Missie

Als openbare basisschool zien wij ons als de maatschappij. Dit betekent voor ons dat kinderen van alle geloven en achtergronden welkom zijn. Wij sluiten niemand buiten, maar willen iedereen binnen sluiten. Onze leerlingen moeten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal- emotioneel, creatief en motorisch gebied om goed te kunnen functioneren in deze samenleving.

Visie

“Waar je leert voor jezelf en groeit met elkaar” Dat doen wij door op zoek te gaan naar nieuwe manieren van leren, waarbij eigenaarschap van kinderen centraal staat. Samen met de kinderen stellen wij doelen en door onderzoekend en ontdekkend leren, zorgen wij ervoor dat we onze doelen behalen. Tevens betrekken we ouders bij ons onderwijs. Bij ons op school denken ouders mee over ons onderwijs. We zien ouders dan ook als partners. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leren, maar uiteraard doen ze dat samen met het geweldige team van leerkrachten. Samen bereiden we de kinderen voor op de 21ste eeuw. Basisschool De Bogen is een school voor ieder kind met ruimte voor verschillende ideeën. Samenwerken en zelfstandig werken vinden wij hierbij essentieel.

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zijn twee belangrijke uitgangspunten voor alle leerlingen. Op school leren de leerlingen elkaar te accepteren en te waarderen. Wij hechten veel waarde aan het aanleren van sociale vaardigheden, zodat het kind goed contacten kan leggen, nu en in de toekomst. Het opvoeden van leerlingen is een gezamenlijke taak van ouders en schoolteam. Het is erg belangrijk dat ouders van onze uitgangspunten op de hoogte zijn en deze ook ondersteunen.

De volgende vaardigheden vinden wij van groot belang:

  • Kritisch denken (Critical thinking)

  • Samenwerking (Collaboration)

  • Communiceren (Communication)

  • Creativiteit (Creativity)

  • Burgerschap (Citizenship)

  • Karakter ontwikkeling (Character building)

Al deze vaardigheden zijn gekoppeld aan de 21th century skills.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

of op Twitter